Fetsund kano- og kajakkutleie

 
Priser
Kano inkl. vester og årer
dag 300,-
helg 500,-
uke 1000,-

tralle 50,-/100,-/200,-

Kajakk med trekk, vest, åre
dag 450,-
helg 750,-
uke 1500,-

 

 

Forsiden


Betaling
All betaling foretas med Vipps eller kontanter og i eksakt beløp. Dersom fakturering ønskes, må dette avtales i forkant og firmaattest eller rekvisisjon forevises.

Ved henting må gyldig legitimasjon kunne forevises.

Skade/tap av utstyr
Dersom man er uheldig og skader eller taper utstyr man har leiet, vil man være erstatningspliktig for den skaden/det tapet som er påført. Det er naturlig at det påføres noe slitasje på utstyret selv om det blir behandlet pent. Normal slitasje tar vi høyde for ved utleie.

Personskade
Dersom man er uheldig å skader seg eller andre ved bruk av utstyret som er leiet, er man selv ansvarlig for dette. Vi som utleier fraskriver oss et hvert ansvar for skader som oppstår ved bruk av utleid utstyr. Vi anbefaler å vise forsiktighet og medbringe enkelt førstehjelpsutstyr på padleturer.

Padleferdigheter
Det kreves grunnleggende padleferdigheter for å manøvrere effektivt og trygt. Vi forutsetter at leietaker har de nødvendige ferdigheter for å padle. For kajakk betyr det at man innehar grunnkurs i Norges Padleforbunds kursstige for våttkort eller tilsvarende kompetanse.

Ansvar
Når du leier kano og kajakk, er det du selv som har ansvaret for utstyr og sikkerhet. Vi forventer å få tilbake utstyret i samme stand som ved avhenting. Det skal ryddes tilbake på plass ved tilbakelevering. Vi forventer også at du som leietaker har de nødvendige ferdigheter for å benytte utstyret. Vi anbefaler alltid å bruke redningsvest ved padling. Derfor har vi gode padlevester som følger med ved utleie.

Booking/bestilling av kanoer, kajakker og utstyr er bindende og gir leietaker betalingsansvar for ønsket periode uansett om kanoer, kajakker og utstyr benyttes eller ikke.

Fetsund kano- og kajakkutleie drives i regi av Veilederen, org.nr: 980022188. Alle rettigheter © Veilederen 2012. Kontakt: Peter B. Straumann, mob: 92053912.