Fetsund kano- og kajakkutleie

 
Priser
Kano inkl. vester og årer
dag 300,-
helg 500,-
uke 1000,-

tralle 50,-/100,-/200,-

Kajakk med trekk, vest, åre
dag 450,-
helg 750,-
uke 1500,-

 

 

Forsiden


Bestilling og påmelding
Bestilling må gjøres i forkant ved å ta kontakt med oss. Da får du også vite om ledig kapasitet. Bestilling av kanoer, kajakker, traller og øvrig utstyr er bindende. Påmelding til arrangementer er bindende. Bestilling og påmelding gir betalingsansvar for ønsket periode uansett om utstyr benyttes eller ikke, eller man stiller opp eller ikke til arrangementer.

Ved henting må gyldig legitimasjon kunne forevises.

Betaling
All betaling foretas umiddelbart etter bestilling med Vipps. Har du ikke Vipps, finner vi en annen løsning. Dersom fakturering ønskes, må dette avtales i forkant og firmaattest og rekvisisjon forevises.

Innbetalt beløp blir ikke refundert med mindre utleien blir kansellert av utleier eller arrangementet blir avlyst av arrangør.

Skade/tap av utstyr
Dersom man er uheldig og skader eller taper utstyr man har leiet, vil man være erstatningspliktig for den skaden/det tapet som er påført. Det er naturlig at det påføres noe slitasje på utstyret selv om det blir behandlet pent. Normal slitasje tar vi høyde for ved utleie.

Personskade
Dersom man er uheldig å skader seg eller andre ved bruk av utstyret som er leiet, er man selv ansvarlig for dette. Vi som utleier fraskriver oss et hvert ansvar for skader som oppstår ved bruk av utleid utstyr. Vi anbefaler å vise forsiktighet og medbringe enkelt førstehjelpsutstyr på padleturer.

Padleferdigheter
Det kreves grunnleggende padleferdigheter for å manøvrere effektivt og trygt. Vi forutsetter at leietaker har de nødvendige ferdigheter for å padle.

For kajakk betyr det at man innehar grunnkurs i Norges Padleforbunds kursstige for våttkort eller tilsvarende kompetanse.

For kano betyr det at man har erfaring fra kanopadling, kan de grunnleggende padletakene, kan styre en kano og er svømmedyktig.

Ansvar
Når du leier kano og kajakk, er det du selv som har ansvaret for utstyr og sikkerhet. Vi forventer å få tilbake utstyret i samme stand som ved avhenting. Det skal ryddes tilbake på plass ved tilbakelevering. Vi forutsetter også at du som leietaker har de nødvendige ferdigheter for å benytte utstyret. Vi forutsetter at alle som benytter kano og kajakk fra oss alltid bruker vest ved padling. Derfor har vi gode flytevester som følger med ved utleie.

På guidet tur er det ingen instruksjon i padling eller redning, men en ren lokalkjennskapstjeneste som leveres. Det forutsettes at deltakere kjenner til redning og kan redde hverandre og seg selv ved behov.

Fetsund kano- og kajakkutleie drives i regi av Veilederen, org.nr: 980022188. Alle rettigheter © Veilederen 2012. Kontakt: Peter B. Straumann, mob: 92053912.